LineLED 120STP-RGBW
LineLED 120STP-RGBW
LineLED 18 (125 lm/ft)
LineLED 18 (125 lm/ft)
LineLED 30 (203 lm/ft)
LineLED 30 (203 lm/ft)
LineLED 36 (253 lm/ft)
LineLED 36 (253 lm/ft)
LineLED 36X2 (493 lm/ft)
LineLED 36X2 (493 lm/ft)
LineLED 48 HE (257-786 lm/ft)
LineLED 48 HE (257-786 lm/ft)
LineLED 54 (354 lm/ft)
LineLED 54 (354 lm/ft)
LineLED 54X2 (841 lm/ft)
LineLED 54X2 (841 lm/ft)


AI FLEX INTERIOR
AI FLEX INTERIOR
FLEX 45 DEGREE CHANNEL
FLEX 45 DEGREE CHANNEL
FLEX CHANNEL LOW PROFILE
FLEX CHANNEL LOW PROFILE
FLEX CHANNEL RECESSED PROFILE
FLEX CHANNEL RECESSED PROFILE
FLEX CHANNEL TALL PROFILE
FLEX CHANNEL TALL PROFILE
FLEX DRYWALL CHANNEL
FLEX DRYWALL CHANNEL
FLEX DUAL CHANNEL
FLEX DUAL CHANNEL


liniLED PCB Deco
liniLED PCB Deco
liniLED PCB High Power
liniLED PCB High Power
liniLED PCB Photon 1200
liniLED PCB Photon 1200
liniLED PCB Photon 2000
liniLED PCB Photon 2000
liniLED PCB Photon 3000
liniLED PCB Photon 3000
liniLED PCB Photon 4000
liniLED PCB Photon 4000
liniLED PCB Power
liniLED PCB Power

PUREFLEX & pureflex omni
PUREFLEX & pureflex omni


Plexineon White Luminaires
Plexineon White Luminaires

LUXLINE LED LIGHT STRIP - RGB
LUXLINE LED LIGHT STRIP - RGB
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2016/182/5
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2016/182/5
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2835R/120/8
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2835R/120/8
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2835R0/84/8
LUXLINE LED LIGHT STRIP 2835R0/84/8
LUXLINE LED LIGHT STRIP 3528/120/8 - TUNABLE WHITE
LUXLINE LED LIGHT STRIP 3528/120/8 - TUNABLE WHITE
LUXLINE LED LIGHT STRIP 3528/90/5
LUXLINE LED LIGHT STRIP 3528/90/5
LUXLINE LED Light Strips
LUXLINE LED Light Strips
LUXNEON "S" FLEX TUBE LIGHTS
LUXNEON "S" FLEX TUBE LIGHTS


Allegro Dot Dynamic White
Allegro Dot Dynamic White
Allegro Dot RGB/RGBW
Allegro Dot RGB/RGBW
Allegro Dot Static White
Allegro Dot Static White

Please wait while we load products